Entrepreneur

Brussel behoort tot de meest diverse stedelijke omgevingen, wereldwijd. Dat is iets om trots op te zijn. Het is een wezenlijk kenmerk van de moderne kosmopolitische stad. Soms krijgen we het beeld voorgeschoteld dat dit vooral een probleem is. Terwijl het net heel veel opportuniteiten en kansen schept voor het ontwikkelen van nieuwe ideeën en activiteiten. Op deze site vind je een staalkaart van mensen die hun competenties en ervaring inzetten om te ondernemen en voor zichzelf een toekomst te bouwen in die wonderlijke diverse wereld die Brussel is.

Bruxelles est parmi les villes les plus diverses au monde. C'est une raison d'être fier. La diversité est une des caractéristiques essentielles de la ville moderne et cosmopolite. Parfois, on essaie de nous faire croire que c’est plutôt un problème. Tandis que cela crée justement beaucoup d’opportunités et occasions pour développer de nouvelles idées et activités. Ceci est un échantillon d’entrepreneurs qui mettent leurs compétences uniques et leur expérience en œuvre pour se créer un avenir dans cette ville merveilleuse et unique.

à Bruxelles

Een project van UNIZO in samenwerking met de Brusselse ondernemersverenigingen
Un projet d’UNIZO en collaboration avec les associations Bruxelloises des entrepreneurs

Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Directie Gelijke Kansen

Avec le soutien de La Région de Bruxelles-Capitale et la Direction Egalité des Chances

De Dag van de Ondernemer ging dit jaar door op 18 november 2016.

Meer info vindt u op www.dagvandeondernemer.com

 

La Journée de l’Entrepreneur a eu lieu le 18 novembre 2016.

Plus d’information (en NL) sur www.dagvandeondernemer.com

Er bestaat van dit project ook een publicatie met meer portretten, meer foto's en meer info over de activiteiten van de ondernemer

 

Deze publicatie is een bundeling van professionele foto’s en teksten. Het is een verzorgd boek (grootte 17x24cm, 64 blz) dat u voor de prijs van 15€ wordt doorgestuurd. Als UNIZO-lid kan u deze publicatie gratis ontvangen. Bestellingen en gratis exemplaar via brussel@unizo.be

Il existe une publication de ce projet-ci avec plus de portraits, plus de photos et plus d'infos sur les activités des entrepreneurs.

Cette publication rassemble des photos et portraits professionnelles. C’est un livre (format 17x24cm, 64 pg) qui vous coûte 15 €. Les membres d’UNIZO peuvent demander un exemplaire gratuit. Commandes et demandes via brussel@unizo.be

 
 

Ondernemer

in Brussel